СТРАЛДЖАНЦИ ПОДГОТВЯТ БЪЧВИТЕ

Брането на грозде в лозовите масиви в землището на Стралджа да се извърши на 21,22 и 23 септември 2019г. и да продължи до прибиране на реколтата, гласи заповед на кмета Атанас Киров. Забранено е разполагането на пунктове за изкупуване на грозде извън границите на лозовите масиви.Разкриването на пунктовете ще става само с разрешение на община Стралджа. Заповедта забранява движението на превозни средства с животинска тяга в района на лозовите масиви през тъмната част на денонощието от 20,00ч. до 6,00 ч.
РУ“Полиция“ и общинска охрана ще провеждат периодично проверки на транспортните средства и ограничават движението на хора и каруци в района на лозята преди започване на гроздобера.
Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Гроздан Иванов, зам.-кмет на общината.