ПРОЕКТ ЗА НАД 2 МЛН.ЛВ. ОСИГУРЯВА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Днес в Стралджа бе даден старт на СМР по проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Стралджа“ на обща стойност 2 000 665 лв. с ДДС е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ДФ“Земеделие“.
С изпълнението на проекта ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на седем улици в различни населени места в общината. Четири от тях – ул.“Никола Петков“, ул.“Ст.планина“, ул.“Марица“, ул.Иван Вазов“ са в гр. Стралджа, като първата е асфалтирана през далечната 1984г. и е напълно компрометирана. В обхвата на проекта са и улици в селата Лозенец, Войника и Каменец.
Като цяло ще бъдат реконструирани и рехабилитирани 3010 линейни метра равно на 22300 кв.м. улици. Предвиден е основен ремонт на участъците с два пласта асфалт, нови бетонови бордюри, вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка и ремонт на плочест водосток в с.Лозенец.
Срокът за изпълнение на СМР е 9 месеца.
След първата копка ,направена от кмета Атанас Киров и инж.Иван Христов, управител на фирмата- изпълнител ДЗЗД“Мараш 2018“, г-н Киров сподели всеобщата радост на живеещите на ул.“Н.Петков“, които превърнаха събитието в празник – със специално подготвена погача и почерпка. „Моето желание беше много по-рано да се случат нещата по изпълнение на този проект, но имаше редица трудности през които трябваше да преминем. Можем да се радваме, че строителните работи започват и много скоро ще имаме улици, които да ни дават самочувствие и да осигуряват приятно и безопасно движение.“, каза г-н Киров преди да разбие по традиция бутилка шампанско.
Строителният надзор ще се осъществява от „Булконсгруп“ ЕООД с управител инж. Стефан Петров. Авторският надзор е на „План консепт“ ЕООД. Консултант на проектите е „ Интелиджънт консултинг“ ЕООД с управител Делчо Савов./Галерия/