НАГРАДЕНИТЕ В ХІ КОНКУРС-НАДПЯВАНЕ С ПЕСНИТЕ НА „ВЪЛКАНА СТОЯНОВА“ СТРАЛДЖА 2019

Журито реши: В раздел А – първа възрастова група първа награда получават Кристина Димитрова, представител на Сдружение за фолклор „Цветница“ гр.Попово и и Дария Атанасова , на 8 г. от Варна. Във втора възрастова група първото място е за Цветомира Тихомирова Кинева, представител на СУ“Г.С.Раковски“ Котел, на второ място са Любена Йорданова от Школа за народно пеене „Славейче“ при читалище „Хр.Ботев 1897″ Сливен, две трети места – за Мария Стойчева от НУМСИ“П.Владигеров“ Бургас и Денислав Василев от гр.Камено, поощрителна награда за Нели Петкова от СУ“Добри Чинтулов“ Бургас и Наталия Радева от същото училище в Бургас. В трета възрастова група наградените са Моника Вълкова от СУ“Д.Чинтулов“ Бургас и Димона Лечева от Шумен. В четвърта възрастова група първото място е за Гинка Дафева от с.Илия Блъсково, община Шумен, на второ място е Станка Пейчева от читалище с.Бистрец, две трети места за: Басри Шериф и Марийка Георгиева от пенсионерски клуб „Н.Царев“ Ямбол, поощрителни награди получават Герга Иванова от с.Добрич, община Елхово, Тодорка Янева от с.Лозенец и Кадрие Адилова от Сдружение за фолклор „Цветница“ гр.Попово.
В раздел Б – първа възрастова група първо място за за Мария Стефанова от Варна , второ място за Нелина Иванова от НУФИ“Ф.Кутев“ Котел.
Раздел В – първа възрастова група – първо място – фолклорна група „Празници“ от Център за подкрепа на личностно развитие котел и Вокална група за народно пеене гр.Омуртаг. Втора възрастова група – първо място – певческа група „Божур“ с.Чарда, второ място – певческа група с. Межда и ФГ“Бисерна перла“ с.Бистрец, трето място – ФГ „Латинка“ с.Войника, група „Цветница“ гр.Попово, поощрителни награди – ФГ“Златна есен“ Ямбол, ПГ“Здравец“ с.Воденичане. ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ИМЕТО НА ВЪЛКАНА СТОЯНОВА ПЕЧЕЛИ СИМОНА ИВАНОВА ДАНЕВА/СТРАЛДЖА/ ОТ НУФИ „Ф.КУТЕВ“ КОТЕЛ. ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!/Галерия/