ЩЕДРИ ДАРИТЕЛИ ПОДКРЕПЯТ КОНКУРСА – НАДПЯВАНЕ „С ПЕСНИТЕ НА ВЪЛКАНА“ И „МАРАШ ПЕЕ“
И тази година като организатор на майските културни празници Община Стралджа осигурява финансирането на събитията. Радостното е , че отново щедри дарители също подпомагат тези прояви с идеята да се поддържат живи традициите, да се разпространява богатото песенно наследство на Вълкана Стоянова, да се дава възможност за изява на млади таланти. Благодарности към основните спонсори Трансвел ВМХГ – Велко Велев, Булгартранс ЕАД, Екобулпак, Инком ПВ, Инфрастройинженеринг, ЕТ ПВМ Манавски – Петко Петков, ЦКБ,ППК“Начало 93″. Свой принос имат и спонсорите Сорткомерс ЕООД, МУРРА 2000, Атанас Костов и син, ПЧЗК Стралджа, Варовик комерс, ЗПТ АД, Джамбаз Агро, Дичони ЕООД,ЕТ“Елка Велчева“,Димчо Ат.Стойков,Христо Стойнов, ЕТ“Петър Жеков“, Виола АЕ, ЕТ“Йоана- Станка Йорджева, ЕТ Дани 3 Йордан Стоянов и др.
В общината продължават да постъпват още дарения.