ПРЕДСТОИ ПРЪСКАНЕ С ХЕРБИЦИДИ В РАЙОНА НА Ж.П. ЛИНИЯТА!

Железопътна секция Бургас съобщава, че по ж.п.линията преминаваща през община Стралджа и прилежащите й гари ще извърши третиране с хербициди за справяне с нежеланата растителност. В междугарието Стралджа – Церковски- Стралджа третирането ще се извърши на 26 юни в часовете от 9,00ч. до 12,00ч., а в междугарие Зимница-Стралджа -Зимница – на 25 юни в същите часове. Ще се използва хербицид НАСА 360 СЛ., карантинен срок 30 дни. Да се вземат мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства!