В ДЖИНОТ – ПРОЛЕТНА КРАСОТА И МЛАДОСТ
Лазарките на Джинот и тази година бяха най-чаканите гости във всеки дом. Организирани под ръководството на местното читалище, красиви в народните си носии, прекрасни в изпълнението на лазарските песни и танци децата доставиха истинско удоволствие на всички, които познават, тачат и обичат народните традиции. Насърчавайки ги, възрастните изразиха и надеждата си, че в селото живее патриотичния дух, че приемствеността дава своите добри плодове и българщината ще пребъде.