В ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 200 АКАЦИИ ЗАСАДИХА В СТРАЛДЖА
По инициатива на общината в Деня на земята в Стралджа бяха засадени 200 акации. С тях се слага и начало по възстановяването на зелените пояси в Стралджа, унищожени през 90-те години на миналия век. Фиданките са закупени със средства от бюджета на общината. Засаждайки първото дръвче Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, потвърди, че първите 50 фиданки са с посвещение на 50-годишнината от обявяване на Стралджа за град. „Това е само началото на една по-мащабна залесителна кампания, която е в изпълнение на екологичната политика на общината и има за цел освен възстановяване на поясите в Стралджа, така и озеленяване на селата в общината. За района на Зимница е предвидено засаждане на червен дъб, акация ще получат и останалите села на общината.“