СЛЕД 52 ГОДИНИ 52-РИ НАБОР ОТ ПЪРВЕНЕЦ ОТНОВО ЗАЕДНО
Инициативата за срещата е историческа и емоционална. Повече от половин век е изминал от времето когато жизнерадостни , оптимистични и с големи мечти близо 30 ученика,с дипломи за основно образование, от Първенец и Богорово тръгват по широкия друм на живота. Голяма част от тях завършват висше образование, доказват се в различни професионални области, постигат своите успехи, имат семейства, отглеждат и възпитават деца. Когато Михаил Михалев, днес кмет на с.Богорово , дава идеята за среща на набора, веднага е подкрепен от останалите. На помощ в организацията се включва и Грозьо Господинов. Успяват да се съберат поне половината от набора, всеки разказва за живота си , за постиженията, споделят спомени от училището. Срещата е толкова трогателна и интересна, че веднага вземат решение да я обогатят и повторят в края на годината.