КАНДИДАТСТВАЙТЕ!
Във Военно окръжие ІІ степен – Ямбол се приемат документи за КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА:
– До 25 април 2019г. съгласно МЗ № ОХ-253/11.03.2019г. се приемат документи за обявените 100 места за МАТРОСИ във ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ в гарнизони БУРГАС И ВАРНА
– До 08 май 2019г. съгласно МЗ № ОХ-234/05-03.2019г. се приемат документи за обявените 50 места за ГВАЙДЕЙЦИ в НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ
– До 17 май 2019г. съгласно МЗ № ОХ-3078/27.03.2019г. се приемат документи за обявените 26 места за ВОЙНИЦИ в СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
– До 18 юни 2019г. съгласно МЗ № ОХ -407/27.03.2019г. се приемат документи за обявените 42 места за ВОЙНИЦИ в 68 БРИГАДА „СПЕЦИАЛНИ СИЛИ“ в гарнизон ПЛОВДИВ.

За справки и повече информация: Военно окръжие ІІ степен – Ямбол
Гр.Ямбол, ул.“Търговска“ № 11
Тел. 046 66 22 41 или 046 66 16 99