В ПАМЕТ НА МАТЬО ДОБРЕВ ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПОДГОТВЯ НОВ КОНКУРС
Община Стралджа започва подготовка за организацията на Национален конкурс за майсторско изпълнение на кавал в памет на Матьо Добрев „Кавал ми свири, говори…“ Той ще се проведе през мeсец ноември с идеята да даде изява на най-големите майстори на кавала и на млади дарования, да поддържа жив спомена за фантастичния изпълнител на кавала Матьо Добрев, роден в Стралджа и дал своя принос за развитието, разпространението и обогатяването на българската народна музика.
Събитието ще бъде съпътствано и от други прояви като изложба на майстори на народни инструменти, откриване кът на Матьо Добрев в музея на града, среща-разговор за богатото фолклорно наследство на стралджанския район и др.