НОВИ КОМПЮТРИ ЗА ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ
Община Стралджа осигури нови компютри за здравните кабинети на детските градини в селата Зимница и Войника и за СУ“П.Яворов“ Стралджа. Попълненията са особено необходими за детските заведения в двете села, чиито здравни кабинети до момента не разполагаха с така необходимата техника. Според здравните работници по места компютрите ще облекчат видимо работата и ще подпомогнат здравното обслужване на децата. Инвестицията от общинския бюджет е на стойност 1500 лв.
Общинското ръководство продължава грижата и вниманието за поддържане и адекватно оборудване на здравните кабинети по всички учебни заведения в община Стралджа.