С УТРИННА ГИМНАСТИКА И „СТАНИ, СТАНИ, ЮНАК БАЛКАНСКИ ЗАПОЧВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОУ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ СТРАЛДЖА
Всеки нов учебен ден в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа започва бодро, с настроение, закачки и усмивки. По инициатива на учителския колектив всяка сутрин барабанен звън призовава класовете да се подреждат на двора , включва се и духовия оркестър към училището. Децата маршируват и бодро запяват „Стани ,стани ,юнак балкански“. Минутка по-късно следва утринната гимнастика. Упражненията, задавани от дежурния учител, се изпълняват старателно. Учениците знаят, че това помага за добрия тонус, за настроение, пречи на затлъстяването, създава навици и укрепва дисциплината. На всички им е забавно и приятно. И когато влязат в клас вече са напълно готови да усвояват знанията.