ВСИЧКИ БУКВИ ЗНАЯ!
Когато прегърнеш за първи път Читанката всъщност заявяваш смело, че влизаш в редовете на четящите. Децата от ОУ“Хр.Ботев“ Войника, които участваха в Празника на буквите дадоха доказателства за това колко прилежни ученици са били, колко знания са натрупали и колко много заслужават похвалата на учителките си. Най-приятният момент след връчване на свидетелствата, разбира се, беше голямата вкусна торта във вид на книга.