НА СЪБРАНИЕ КАТО НА ПРАЗНИК
С очакването за едно приятно събитие тръгнаха на своето отчетно-изборно събрание членовете на читалището в с.Тамарино. Свикнали да живеят в колектив като едно здраво семейство млади и по-стари уважиха поканата на настоятелството. И всички бяха съгласни с въведението на председателя Нела Илиева, кмет на селото, в което тя благодари сърдечно на Атанас Киров, кмет на общината, за изпълненото обещание Тамарино да има свой клуб. „Тази придобивка днес ни радва много, в клуба осъществяваме голяма част от нашата дейност, организираме си срещи, разговори, празници“,добави Нела Илиева. В своя отчетен доклад тя определи дейността на читалището през изминалата година като активна и разнообразна. Посочи добри примери на инициативи в библиотеката, работа в компютърната зала, богата художествена самодейност и награди на самодейците в различни фолклорни прояви, участие в местни , общински и регионални фестивали и чествания. Специално внимание отдели на приемствеността. Децата винаги са част от читалищната дейност, „за да се учат, да приемат любовта към традициите“. Добър пример е съвместната дейност с читалищните дейци от Саранско, които също присъстваха на събранието. Пресъздаван обичай с участието на самодейци от двете села печели награди и това е повод за радост. Свои успехи има певческата група под ръководството на неуморимата Стойка Маринова.
Добрата равносметка от дейността през 2018г. стана повод за единодушно приемане на отчетния доклад и преизбиране на председателя Нела Илиева, която сподели: „Щастлива съм, че отново ми е гласувано доверието да ръководя нашето читалище. С тези хора зная ,че ще постигнем още повече през новата година. Пожелавам на всички здраве и все същата готовност да участват във всяка читалищна инициатива!“