ОСМОМАРТЕНСКО ЗА ЖЕНИТЕ ОТ ДСП

Цвете с пожелания за здраве, спокойствие и радост получиха днес от името на кмета Атанас Киров всички жени-потребители на услугата „Домашен социален патронаж“. Вниманието е израз на уважение за труда отдаден в полза на обществото, за грижите в семейството, за възпитанието на деца и внуци. И обещание, че общината ще продължава да развива услугата, ще разнообразява и обогатява социалните дейности за възрастни, болни и самотни хора.