КАКВО Е ЗА МЕН ТРЕТИ МАРТ?
Откровено , с неприкрито вълнение на този въпрос даваха своите отговори пенсионерите от клуб „Дълголетие“ в Стралджа. Споделиха вълнението си от богатата българска история, от героизма на руските войни и българските опълченци, рецитираха стихотворения, които помнят от ученическите години. И изразиха желанието си да бъдат полезни на младите, да ги учат на родолюбие, на преклонение пред саможертвата на героите. Донка Иванова проследи историческите събития на Трети март преди 141г. Сирма Тодорова, Димка Халачева, Георги Александров намериха най-точните думи, за да потвърдят вълнението си от празника, който слага началото на нова история на свободна България. Разговорът в деня на Националния празник продължиха със силата на поетичното слово Маринка Колева, Георги Александров, Ойка Джендова. Свои стихове за Трети март прочете и Иванка Илиева. Минутка по-късно, обзети от родолюбие и ентусиазъм, всички запяха любимите възрожденски песни.