ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ
„ВАЯНА – търговия, строителство и електромонтаж“ съобщава, че на 5 март, вторник, поради кастрене на клони в Стралджа ще има смущения в елзахранването /без ел.захранване или кратки прекъсвания/ за абонатите от улиците:
ул.“Васил Левски“ от № 12 до № 48
ул.“Мати Рубенова“ от № 1 до № 13
ул.“Никола Петков“ от № 2 до № 32
ул.“Радецки“ – цялата
ул.“ Пеньо Кабаков“ от № 2 до № 38
ул.“Кочо Честименски“ цялата
ул.“Хемус“ от № 10 до № 60
С молба за извинение поради причиненото неудобство!