БАБИНДЕН Е!
Жените са организатори на този хубав народен празник с посвещение на тези, които на времето бабували/ израждали/ бебета. На тях е посвещението и веселбата. Денят е и професионален празник на родилната помощ и на всички, които имат грижа за майките и техните рожби. По традиция пенсионерските клубове и читалищата в общината организират тържества посветени на традиционния Бабинден. Спазва се символичното израждане, гостуване при „бабата“, даряване, задължителна почерпка и народна веселба. На този ден сред празнуващите мъже не се допускат. Ако дръзнат да се появят, то рискуват да ги нацапат със сажди.