Фолклорни изяви
САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ВОЙНИКА С УЧАСТИЕ В СЛАДУН
Фолклорна група „Латинка“ и групата за народни обичаи при читалище“Възраждане 1928“ – Войника взеха участие в VІІІ Национален фолклорен фестивал „С песните на Кичка Савова“ в с.Сладун община Свиленград. Самодейците, сред които беше и Мария Георгиева, кмет на Войника, направиха показ на красивите народни носии от родното село, а с песните „Заженил ми се млад Стоян“ и „Руска тъче жълто було“ доказаха ,че са горещи пазители на местния фолклор. Много добре прозвуча и песента от репертоара на Кичка Савова „Радо, Радо бяло Раде“. Групата за народни обичаи представи обичая „Бръснела“, който се придружава от изпълнения на песни и хора. С.Войника се отчете и с индивидуалните изпълнения на талантливата Мария Стоянова. Двете групи получиха Грамоти за участието във фестивала, но очакват и награди от класирането.