КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР – ЗАБАВНО И ПОЛЕЗНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Като много приятен подарък приеха деца, родители и учители двете представления на куклен театър Сливен в Стралджа. Представлението „Трите прасенца“ бе не само една смешна и изключително забавна приказка поднесена на сцената , но и едно незабравимо преживяване за най-малките от града и общината, много от които направиха своята първа крачка към изкуството. Изпълненият с деца салон на читалището беше най-благодатната публика, която наблюдаваше с интерес приключенията на трите прасенца и битката им с вълка, вълнуваха се, радваха се, а въображението работеше на макс. Заедно с прекрасните артисти от Държавен куклен театър Сливен малките преживяваха всяка нова ситуация , ставаха подвластни на бурни емоции, опитваха се да предвидят всяко ново действие на своите любимци.
Да, полезна и приятна е всяка среща с изкуството, а когато това се случва в най-ранна възраст, тя ще определя бъдещият „вкус“ на децата към театъра. Възторжената публика в Стралджа възнагради артистите със своите аплодисменти и пожелания за нови срещи.