ДА БЪДЕМ СВОБОДНИ! ДА БЪДЕМ НЕЗАВИСИМИ! ДА БЪДЕМ СИЛНИ!

От нас зависи!

Има от кого да се учим!

Знаем и можем!

Да бъдем!

Честит Ден на независимостта!