ДОБРИ ДЕТСКИ СЪРЦА

   Близо 200 празнични картички , изработени с много любов от децата – ползватели на услугите в ЦСРИ, зарадваха възрастни хора преди Великден. Спазвайки традицията  срещу големи празници да се обединят около идеята да доставят радост на възрастните хора малките художници, заедно с трудотерапевта, насърчавани от целия екип на ЦСРИ, вложиха цялото си старание, за да подготвят подаръците.

  Богатство е да  имаш добро сърце, да намираш начин за помощ на нуждаещите се, да осигуряваш малки радости на самотни , болни хора. Децата знаят това и са щастливи когато го правят. Картичките пристигнаха при ползватели на услугата Домашен социален патронаж, патронажна грижа и Дом за възрастни в Маленово. Колко малко трябва на човек, за да се почувства щастлив! Браво деца!