Гости в община Стралджа

Предпразнично е днес в града.Слънцето по -весело грее, тих вятър вее в цъфналите клони. Лазарски песни се леят. Танцуват в бели премени малките красиви лазарки от ЦДГ“Здравец“. И благославят щедро. Толкова много радост за всички в общината и за тези, които ги срещат.