Предстояща среща на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Ямбол със земеделските стопани.

Областна дирекция по безопасност на храните гр.Ямбол отправя покана към земеделските стопани, производители и граждани за среща за провеждане на открито обсъждане по направление на дейности по Растителна защита. Мястото на срещата е 02.11.2022г. от 10.00часа в залата на клуба на пенсионера в гр.Стралджа.

Темите са следните:

1.Наредба №16 – Изисквания за качество на пресни плодове и зеленчуци.

2.Изисквания при употреба на опасни химични вещества в селското стопанство.

3.Договори за събиране на празни опаковки от ПРЗ – представител на „СКАРЕЛ ЕКО“ЕООД.

4.Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове.

5.Мярка 6.1 – Стартова помощ за подпомагане на млади земеделски стопани – лектор Зоя Тодорова – гл.експерт в Съвети в земеделието.