ПОСЛЕДНО СБОГОМ НА ВЕТЕРАНА

Обичайте България! Пазете мира!“ – този завет ни остави ветеранът Дончо Коняров, който вече е в един друг свят. За всички нас той даде пример за достоен живот, за родолюбие и готовност да отдадеш всичките си сили в името и за доброто на хората. Той притежаваше всички онези добродетели, които могат да ни определят като истински хора – честност, достойнство, мъжество, добротворство, деликатност, уважение…Общуването с него винаги можеше да зареди изхабените ни сетива, да отвори очите ни към светлината, към доброто, към красивото. Скромен, тих, с онова приятно чувство за хумор, той някак естествено се вписваше във всяка среда и ни караше да търсим тези срещи. Възхищавахме се на това, че съвсем млад взима решението да бъде доброволец на фронта, да се срещне с лицето на войната, без да мисли за себе си. Никога няма да разберем кога и колко му е било трудно, но знаем: този човек беше истински мъж, достоен българин, стралджанец, който ще обичаме и ще уважаваме, ще се гордеем с него, ще го помним! Поклон, ветеране! Светъл път към висините!