НАПУСНА НИ ЕВГЕНИ ХРИСТОВ

Той беше от хората, които се раздаваха безрезервно, със съзнанието, че правенето на добро е задължително. Той беше колегата, на когото можеш да вярваш, професионалиста, който изпълняваше всяка задача отговорно, срочно, дисциплинирано, приятеля, който винаги ще ти се притече на помощ, човекът, който ще общува с теб открито, прямо, честно.

Отиде си твърде млад, само на 44 г. и остави след себе си безброй спомени: в ОД на МВР, където работеше като зам.директор, в ДПЛУИ – Маленово, община Стралджа, където изпълняваше длъжността „директор“.

Евгени Руменов Христов е роден на 15.06.1977г. в гр.Ямбол. Завършил средното си образование през 1995г. в СПТУ по ИС „Кольо Фичето” – Ямбол. Придобил образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” в АМВР – София и образователно – квалификационна степен „магистър” по специалността „Право” в ПУ „Паисий Хилендарски” – Пловдив. В периода 1999г-2019г. работил в системата на МВР на различни изпълнителски и ръководни позиции. От 13.07.2020г. , след проведен конкурс, е назначен за Директор на ДПЛУИ – Маленово.

 

Ръководството на Община Стралджа изказва най-искрени съболезнования на семейството, на близките и роднините му!

Поклон пред светлата му памет!