БЧК с обучение на ключови ръководни кадри

Преди официалния старт на отчетна кампания 2019/2020 г. Областния съвет на БЧК – Ямбол проведе обучение за ключови ръководни кадри на БЧК в община Стралджа.
Основната цел бе подготовка за провеждане на отчетните събрания на общинската организация чрез предоставяне на необходимата информация и насоки за изготвяне на отчетните материали и други организационни документи в съответствие с Устава на БЧК и Инструкцията за нейното провеждане.
Участваха представители на Областния съвет на БЧК, членове на общинското ръководство на БЧК – Стралджа и служители от секретариата на Областния съвет на БЧК-Ямбол.
Предоставена бе ценна информация и указания за изготвяне на отчетните материали – структура на отчет, план за работа и протокол, изисквания за провеждане на общите събрания – процедури, законност, подготовка на документация, срокове за провеждане и отчитане и др.