ПРИЕМЕН ДЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС
Инж.Иван Митев, председател на ОбС Стралджа, съобщава на гражданите, че ще има открита приемна всяка седмица в сряда от 13 до 16ч. в кабинета при ОбС.