ОБУЧЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕТАРИ
„Обща административна компетентност“ беше темата на организираното от Община Стралджа и Регионален експертно-консултативен и информационен център/РЕКИЦ/ „Читалища“, Ямбол обучение за председателите и секретарите на читалища в общината. „Идеята е ръководствата на местните читалища да получат компетентна информация по въпросите, които се налага да решават ежедневно, най-вече свързани с подготовката на документацията“, подчерта в началото на срещата Живка Йорданова, нач.отдел „Хуманитарни дейности“ при общината, представяйки лекторът Иванилина Йовчева, експерт при РЕКИЦ „Читалища“, Ямбол. След полезната теоретична подготовка читалищните председатели и секретари имаха възможност да участват в практическо занятие. Обучението продължи с въпроси и отговори , решаване на конкретни казуси. За всеки от присъстващите РЕКИЦ осигури методически материали в подкрепа работата на читалищата.
Бяха обсъдени предстоящи културни прояви както и организацията на художествената самодейност по места. Накрая всички получиха книги от общината чрез Библиотека „Г.С.Раковски“ Ямбол, с които да обогатят библиотечния си фонд.