СТРАЛДЖА УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ЗАПИСВАНЕ В КОНКУРСА ЗА КАВАЛДЖИИ
На вниманието на кавалджии, които обичат музиката на Матьо Добрев! На вниманието на млади и талантливи музиканти! На вниманието на любителите на народното творчество!
Община Стралджа, като организатор на първия Конкурс за кавалджии в Стралджа „С музиката на Матьо Добрев“ съобщава, че удължава до 6 ноември срока за записване за участие в конкурса, който ще се проведе на 9 ноември в Стралджа.
Всичко за конкурса можете да научите от Статута, който отново публикуваме.

С Т А Т У Т
НА
КОНКУРС ЗА КАВАЛДЖИИ

„С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“

В ПАМЕТ НА КАВАЛДЖИЯТА НА НАРОДА- МАТЬО ДОБРЕВ

09.11.2019г.(събота)- гр. Стралджа

Целите на конкурса са:
• отдаване на заслужена почит и признателност към кавалджията на народа от гр.Стралджа – Матьо Добрев;
• популяризиране на музикалното наследство на виртуозния инструменталист, така че неговата музика да живее и вдъхновява;
• предоставяне възможност за изява на изпълнители на кавала от цялата страна и представяне на най-добра интерпретация на музиката на Матьо Добрев, откриване и стимулиране на млади дарования.

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА:

Ден: 09.11.2019г.-събота;
Час: 10.00 часа – Откриване и прослушване на участниците;
Място на провеждане: гр. Стралджа, салона на НЧ „Просвета 1892”-гр. Стралджа;
Място на закриване и гала концерт на лауреатите, носители на награди от конкурса: 18.00ч., салона на НЧ „Просвета 1892”-гр. Стралджа.

I.РЕГЛАМЕНТ.

В конкурса „С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“ могат да участват индивидуални изпълнители, които изпълняват мелодии на кавал- авторска творба на Матьо Добрев и мелодия по избор, разпределени в сдледните възрастови групи:

II. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ.

Първа възрастова група – от 7 до 14 години;
Втора възрастова група – от 14 до 18 години;
Трета възрастова група – над 18 години.

Всички участници в рамките на 8 минути трябва да изпълнят две мелодии :

• Авторска творба на Матьо Добрев;
• Мелодия по избор.

Всеки участник изпраща заявка за участие по приложения образец. Срокът за подаването им е 31.10.2019г.
Редът за явяване на участниците в Конкурса се определя по възрастови групи, въз основа на заявките, изпратени на посочения адрес.

Заявките се изпращат на адрес:

гр. Стралджа, ПК 8680
ул. „Хемус” №12
Отдел „Хуманитарни дейности”

или на ел. поща:

e-mail: straldjainf@yahoo.com

За конкурс за изпълнение на кавал „С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“
• Всички разходи, са за сметка на участниците или на институциите, които представят;
• Участниците не заплащат такса участие;
• Всички участници трябва да се явят навреме, преди започването на конкурса и да се регистрират;
• Носителят на специалната награда от името на Кмета на община Стралджа господин Атанас Киров не може да участва в следващите конкурси.

ЖУРИ И КЛАСИРАНЕ

Жури от специалисти – музиканти, етнолози, фолклористи и други изявени представители прослушва и оценява изпълнителите. Те ще бъдат класирани по раздели и възрастови групи. Решението на журито е окончателно.

НАГРАДИ

Журито ще присъди:

• Първа, Втора и Трета във всички възрастови групи;
• Специална награда от името на Кмета на община Стралджа господин Атанас Киров;
• Всички участници получават Грамота за участие.

Специални награди от дарители:

• Специална награда-кавал от Милен Минков от с. Трапоклово, обл.Сливен- модел Матьо Добрев от палисандър и алуминий от майстор Кръстьо Димов;
• Специална награда-кавал от Кръстьо Димов- БНР, изработен от палисандър, модел сватбарски;
• Специална награда-кавал от Тодор Дросев- майстор на кавали от гр. Габрово, обл. Габрово.

Наградите ще бъдат връчени лично от дарителите.

НАГРАДЕН ФОНД – 1 500 лв.

За справки и допълнителна информация:04761/64–68
Заявки не се приемат по телефон.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
З А Я В К А

ЗА УЧАСТИЕ В

КОНКУРС ЗА КАВАЛДЖИИ

„С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“

В ПАМЕТ НА КАВАЛДЖИЯТА НА НАРОДА- МАТЬО ДОБРЕВ

От…………………………………………………………………………………
/трите имена на участника /
Възраст:………………………………………………………………………….

Представител на ……………………………………………………………….
/наименование на институцията, ако има такава/

Адрес: гр./с. …………………….…..…, ул. ……………………………………
бл. ……., вх. …….., ап. ………, телефон: ……………………………………
/адресът на участника или институцията, която представя/

Кандидатът ще се яви в следната възрастова група:

Първа възрастова група – от 7 до 14 години – €
Втора възрастова група – от 14 до 18 години – €
Трета възрастова група – над 18 години – €

Ще изпълни:

1.Авторска творба на Матьо Добрев-………………………………………….
2.Мелодия по избор-.…………………………………………………………

Декларирам, че съм съгласен/а с условията на конкурса.

Дата:…….…………2019г. Заявител: ………………………
/подпис/