БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Община Стралджа изпълни проект на Европейската комисия за изграждане на безжична интернет мрежа, която ще осигурява на жителите и гостите на общината безплатна високоскоростна връзка. Ваучера, който общината получи е на стойност 15 000 €. Местата на територията на Община Стралджа с осигурена свободна WiFi мрежа са:
• Площадка за Стийтфитнес гр.Стралджа;
• Площад Демокрация гр.Стралджа;
• Парк Младост гр.Стралджа;
• Стадион гр.Стралджа;
• Южен Парк гр.Стралджа;
• Площад с.Зимница;
• Парк с.Зимница;
• Читалище с.Маленово;
• Хижа Люляк гр.Стралджа;
• Хижа „Инджови Извори“ с.Войника;