МЕРКИ ЗА БИОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
Във връзка с ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете/АЧС/ и свеждане до минимум всеки риск от разпространение на заболяването, Министерство на земеделието и горите и Българска агенция по безопасност на праните припомнят мерките, които следва да се прилагат в животновъдните обекти, където е установена АЧС или има съмнение за това:
– Фуражите да се съхраняват в затворени помещения с цел ограничаване достъпа на животни, които са носители и разпространители на вируса
– Посевите, зеленчуците, сеното, сламата имат много ниска способност да съдържат и запазват инфекциозния вирус. При използване на трева и слама, добити от реколта, която е отглеждана в наблюдаваната зона, е необходимо да се прилагат следните мерки – забрана за изхранване с прясна трева или зърна на свине, освен ако същите не са обработени за диактивиране на вируса или са съхранявани в продължение на най-малко 30 дни преди изхранването им, забрана за използване на слама за постеля на свине, освен ако не е обработена най-малко 90 дни преди употребата й.
– Да се обезопасят всички отвори и възможните достъпни места за диви свине като целта е да се предотврати разпространението на вируса от диви на домашни свине.
– Собственикът да гарантира, че обекта има вход, който разполага с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства
– Да гарантира, че обекта разполага и с място за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства и на подвижни съоръжения, позволяващи отвеждане на отпадните води
– Почистване и дезинфекция на транспортните средства – при пристигането във фермата ходовата им част се почиства и дезинфекцира, при напускане на фермата процедурата се повтаря, задължително се почистват и дезинфекцират всички повърхности, оборудване и съоръжения, които са били в контакт с фуражите.
– Собственикът гарантира , че се води и съхранява дневник, в който се отразяват посещенията на външни лица
– Дезинфекцията се извършва с подходящи дезинфектанти, вписани в Регистъра на разрешените за употреба биоциди на МЗ.