ПОВОД ЗА ГОРДОСТ!
Честита поредна награда на Фолклорен ансамбъл „Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“! Участието на прекрасните ни танцьорки на празника в Свищов „Фолклорен извор“ се увенча с успех. Журито удостои стралджанки с една от –най големите и престижни награди , тази на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД)
Наградата е по предложение на организаторите и по решение на Управителния съвет на Съюза и се учредява за първи път в историята на фестивала.
Признава се, че носителят на този приз отговаря на условията: отлично представяне и изключителни заслуги за опазването и развитието на българското народно музикално и танцово творчество на България.
Според Нели Тончева Кавалджиева, председател на читалището, „за „Въжички“ тази награда е чест и израз на признание от страна на СБМТД за високото ниво на танцьори, инструменталисти и певици, за хореографско майсторство и всеотдайна работа“.