ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ ОБЕДИНЯВА ПИШЕЩИ И ЧЕТЯЩИ ОТ СТРАЛДЖА
Повече от 40 са учредителите на новия Литературен клуб в Стралджа, който стартира на 21 юни по идея на общинското ръководство. „В селище като нашето с богата история, с хора, дали своя принос, доказали своето отношение към литературата и изкуството, днес живеят достойни продължители на тяхното дело. Нека заедно да сложим началото на един активен творчески клуб!“ Така Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, отправи покана към любители на художественото слово, автори на книги, краеведи , активни читатели от Стралджа и от селата на общината, посвещавайки събитието на 50-годишнината от обявяването на Стралджа за град. С благодарност към всички присъстващи г-н Иванов сподели идеята на общината този клуб да бъде проводник на всяка прогресивна идея свързана с гостуване на изявени български писатели и поети, представяне на млади или утвърдени таланти от града и общината, обмяна на опит с други подобни организации, посещение на национални изложения на книги и др. Той изрази увереността си, че Стралджанския клуб ще има подкрепата на творчески личности като Веселина Седларска и Станислав Марашки. Направено беше и предложение в.“Стралджански вести“ да поддържа своя литературна страница. Според направените проучвания стана ясно, че сред първите , с които членовете на клуба желаят да се срещнат, е авторът на „Физика на тъгата“ Георги Господинов.
Сред учредителите на Литературния клуб в Стралджа има млади хора и ветерани – педагози, културни дейци, читалищни деятели, активни читатели, което доказва възможността за съчетаване на традиция и новаторство.
За добрата организация беше избрано и ръководство в състав Димитър Стоянов, Весела Драмжиева, Кина Кунева , Надя Жечева /от Стралджа/и Антоанета Атанасова/ от Зимница/.