И ДНЕС ТРЕТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ СРЕЩУ НАСЕКОМИ!

Периодичните валежи станаха предпоставка за ново пръскане на зелените площи в града срещу насекоми. Днес, 6 юни, община Стралджа, по договор с фирма, провежда отново третиране на зелените площи срещу кърлежи, бълхи, комари и др.насекоми. Площите, които ще бъдат третирани, са: парк“Младост“ и Южен парк, стадиона, зелените площи в централната градска част. Карантинният срок е 24 ч. Умоляват се деца и възрастни да ограничат достъпа по зелените площи в днешния ден.