56 г. по-късно

СРЕЩА НА ПЪРВИЯ ВИПУСК НА ССТ“П.КАБАКОВ“
Гледат се в очите, търсят познати белези, ровят в паметта си за имената, смутени са, че не могат да се разпознаят, а минутка по-късно вече са в прегръдките си. Да, това са съучениците от далечната 1962г. Випускът, който първи приключва образованието си в легендарния Селскостопански техникум „П.Кабаков“ в Стралджа. Сред тях е и класната ръководителка г-жа Роснева, не по-малко смутена и дълбоко развълнувана от тази среща в Стралджа. Разговорите са емоционални. За учебните часове с усвояване на знания и практика по лозаро-градинарство, растениевъдство и животновъдство, за строгостта на директора г-н Ковачев, за взискателността и всеотдайността на учители като Султанова, Серафимова, Господинов и останалите. Някой се е досетил да донесе стари снимки. И става още по-весело. Виждат се на чиновете старите съученици. И днешните побелели , доказали се в професията личности, щастливо се усмихват. Припомнят си 3-те паралелки с по 32 курсисти, припомнят си старанието с което преминава обучението, разказват за постигнатите си успехи в работата. И добавят: Всичко, което направихме в този живот се дължи на обучението в техникума! Каква по-голяма награда за учителите!