70 УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА -НАДПЯВАНЕ „С ПЕСНИТЕ НА ВЪЛКАНА“
До момента подалите заявки за участие в конкурса на името на Вълкана Стоянова в Стралджа са близо 70, стана ясно на заседанието на Организационния комитет по подготовката на майските празници. По всяка вероятност те ще се увеличат още, прогнозират организаторите, които направиха преглед по изпълнение на задачите от плана за дейностите по подготовката и провеждането на ХІ-я Конкурс-надпяване „С песните на Вълкана“ и Традиционния събор на народното творчество „Мараш пее“, които ще се проведат на 11 и 12 май т.г. Интересът към проявите е заслужено висок, освен финансовото осигуряване от страна на общината, десетки дарители подпомагат проявите. Уточнени са участниците в концерта на 11 май вечерта. Освен лауреатите на конкурса своя изненада ще поднесе ансамбъл „Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016. С особен интерес се очаква и концерта на ДА“Тракия“Пловдив. Гости от близо и далеч потвърждават желанието си да присъстват на празниците и да се заредят с така необходимото ни днес българско самочувствие. Стралджа винаги е била своеобразен център на танцовата и певческа самодейност. Сега за пореден път ще даде доказателство за това още повече, че събитията са посветени на предстоящото отбелязване на 50 години от обявяването на Стралджа за град.