О Б Щ И Н А С Т Р А Л Д Ж А

ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА РИСУНКА
„КУКЕРИТЕ – СТРАШНИ И ЗАБАВНИ”

Цел на конкурса: Да запознае децата с традиционните за общината „Кукерски игри”, да провокира интереса им към богатия фолклор на нашият край и да даде изява на детската фантазия.

Условие за участие: В конкурса могат да участват деца от I до XII клас от всички училища в община Стралджа. Всеки участник може да се състезава с до две рисунки.

Награди:
• Първа възрастова група I – IV клас – първа, втора и трета награда
• Втора възрастова група V – VIII клас – първа, втора и трета награда
• Трета възрастова група IX – XII клас – първа, втора и трета награда

Срок за предаване на рисунките 15.02.2019г., 16.00 часа в „Клуб на пенсионера” – гр. Стралджа.

На 22.02.2019г. ще бъдат отчетени резултатите и връчени наградите в „Клуб на пенсионера” – гр. Стралджа

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ