БЛАГОСЛОВ ЗА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА НА СТРАЛДЖА
„Колкото са семенцата на босилека, толкоз да са децата във всеки дом! Колкото високо стигат пръските на водата, толкоз да са високи и снажни децата ни!…“ Щедро благослови всички майки в Стралджа „бабата“ Йорданка Джабарова, сръчно прикади всяка от жените с тамян, а по-късно подреди възможно най-богатата трапеза.
Жените от клуб „Дълголетие“ и тази година организираха празника Бабинден в който имаше всичко. Маринка Кондова и Димка Каравичева разказаха за раждаемостта през годините. Димка Пепелова обърна вниманието към старите акушерки, изродили безброй деца в града – баба Парашкева и Невена Демирева, припомни древния обичай по развеждането на „бабата“ в каруца. Поднесоени бяха и благодарности към всички лекари и акушерки работили в града. Последва пресъздаването на традицията и проплакване на мъжка рожба. Особено колоритни в ролите си бяха Йорданка Пачова /булката/ заедно със Златка Саллакова, Делка Куртева и Мария Митева. Поляха на „бабата“, дариха я с кърпи, престилки, писани терлици. А що песни изпяха и на хорото тропнаха. Бабинден е! Стралджанки знаят как да празнуват!