ОБЩИНА СТРАЛДЖА В ГОТОВНОСТ ЗА ЗИМАТА
На среща с кметове и кметски наместници, в присъствието на представители на РУ, ПБЗН както и фирма ТРЕЙС Пътно строителство АД, която по договор има задължението за снегопочистването на цялата пътна мрежа в общината, беше обсъдена готовността за зимата, ангажиментите на отговорните институции, наличие на техника и специалисти. Кметът на общината Атанас Киров припомни мерките, които трябва да се предприемат като наблегна на проблемните участъци, обърна внимание на строгия контрол, комуникативността от които зависят и добрите навременни резултати. Той изрази увереността си, че фирмата по снегопочистването ще изпълни коректно и отговорно своите задължения, призова и кметовете да бъдат взискателни.
Община Стралджа е в готовност да посрещне зимата, има опита да се справи с тежки зимни ситуации, има ресурса и техническата обезпеченост, това е основния извод от съвещанието днес.