12 октомври Ден на българската община

ДА ИЗМЕРВАМЕ ПРАЗНИКЪТ С ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДОБРА И ПРОФЕСИОНАЛНА РАБОТА
Традицията повелява да празнуваме, но работния ден ни задължава да бъдем всеки на мястото си , с труд и отношение да доказваме, че мислим за настоящето и за бъдещето на нашия град, на нашата община. Важно е в днешния ден да си дадем сметка как гражданите оценяват нашата работа, постигаме ли желаната връзка, предизвикваме ли гражданско участие в процесите на управление, доколко всеки от нас е полезен максимално за по-добро обществено разбиране и подкрепа в развитието на общината.
Честит да бъде Денят на българската община за всички от колектива на общинска администрация!
С пожелание за здраве, енергия, идейност, професионализъм, воля и желание за работа в името на гражданите, за доброто на общината!
АТАНАС КИРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА