Ще се извърши пръскане и срещу бяла американска пеперуда.

Община Стралджа започва извършване на дезакаризация и дезинсекция в междублокови пространства, квартали и паркове на територията на Община Стралджа.

Ще се извърши пръскане и срещу бяла американска пеперуда. За нападнатите дървета от бяла американска пеперуда на територията на града /парковете и улиците/ ще се използва бактериален препарат, който е безопасен за хората, животинския свят и околната среда, прилага се без карантинни срокове.

ДДД дейностите ще се извършат на 22 – 23.06.2022 г. от 20.00 часа.