Чистотата е отговорност на всички

А п е л
на Атанас Киров, кмет на Община Стралджа

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Чистотата в нашия град е едно от постиженията на общинското
ръководство, с което имаме право да се гордеем. Мнозина от жителите и
гостите ни констатират това и се радват, че градът изглежда добре. Като
кмет на общината ми е болно, обаче, когато чувам неоснователни упреци
за непочистени боклуци по улиците. По тази причина сега се обръщам към
всички Вас да спрем забелязващата се напоследък тенденция за масово
изхвърляне на чували с боклуци с увереността, че общината трябва да ги
почисти. Уверявам Ви, това съвсем не е работа на общината! Наша грижа
е почистването на отпадъците чрез наета фирма по график, два пъти
месечно, да транспортираме събраното в специалните съдове за смет.
Останалото е задължение на всеки от стопаните. Както навсякъде е
прието всеки собственик трябва да се грижи за чистотата в двора си и
около него, да изхвърля боклуците в определените за това съдове, да премете
улицата. Това диктува и създадената наша традиция. Ние ще приветстваме
и инициативността за изграждане на компостни системи във всеки двор,
което би било полезно и за осигуряване на естествена тор за градините.
Мога да Ви уверя, че общината ще продължи да изнася боклуци извън съдо-
вете единствено на самотни и възрастни хора, които не са в състояние да
се справят сами с проблема по почистването. Да припомня, че в началото на мандата закупихме скъпа техника, за да поддържаме чистотата в града и селата по-добре. Но не бива да забравяме, че съгласно Наредба№1, чл.11 „поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради, в междублоковите пространство и търговските обекти е задължение на гражданите, собствениците- по отношение на индивидуални дворове, постройки и съоръжения и по отношение на МПС /местата за паркирането им/.“
Нека като съвестни граждани заедно да направим така,че нашият град и селата в общината
да изглеждат чисти и приветливи. Това създава настроение и гордост, това
възпитава, това впечатлява. Да докажем, че обичаме родното място, че
грижата за него не е тегоба, а отговорност. И когато показваме на гостите
си родното място да знаем, че принос за хубавия вид има всеки един от нас.
БЛАГОДАРЯ ВИ!