Уведомяваме Ви за срутване

Пропадане на пътното платно на водосток, находящ се на км 6+ 210 на Общински път JAM 2058 / от РП III -707 до граница с община Тунджа/, от село Джинот в посока разклон Бакаджик.
Мястото е сигнализирано съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за ВОБД при извършване на СМР на пътища и улици. Скоростта на движение е ограничена на 30 км/ч.