Уведомително писмо

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ
На 6 и 7 април в часовете от 9,00 до 18,00ч. ЗП Кирил Андонов Киров ще извърши третиране на пшеница със секатор и скорлио супер, опус тол и амино експрес импулс срещу плевели/болести.Пръскането ще бъде в местностите Алчака – 92 дка, Гъсти брести – 92 дка, Таралежови локви.
Да се вземат мерки за опазване на пчелите!