УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поради повишения брой на заболелите от COVID-19 на национално ниво, призовавам всички жители и гости на община Стралджа за спазване на противоепидемичните мерки, както и използването на лични предпазни средства.

Нека бъде отговорни към себе си и към нашите близки!

Пазете се и бъдете здрави!

АТАНАС КИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА