Турнир по аматьорски риболов на плувка

Община Стралджа,

Еко парк  „Рибно село“, с. Иречеково, община Стралджа

Център за обществена подкрепа – гр. Стралджа,

О Р Г А Н И З И Р А Т:

Турнир по аматьорски риболов  на плувка

Място на провеждане: Еко парк  „Рибно село “ с. Иречеково

Дата на провеждане: 30.07.2022 г.

Регламент:

 1. Турнирът се провежда в две възрастови групи:
 • до 12 г.;
 • над 12 г.
 1. В подготовката за участието в турнира малките участниците могат да получават помощ и подкрепа от родител или друг възрастен – наставник в риболова;
 2. Задължително условие е всички участниците да носят кеп и куковадач.;
 3. Записването за участие в турнира се извършва в сградата на Община Стралджа – стая №14, в Център за обществена подкрепа – Стралджа или на тел. 04761 / 6468.
 4. Записването за участие в турнира е валидно до 17 ч. на 28.07.2022 г.
 5. Продължителността на турнира е 4 часа, както следва:
 • Начален час: 9.00 ч.
 • Финал на турнира: 13.00 ч.
 • Мерене на улова и обявяване на победителите.
 1. В рамките на турнира се присъждат следните места и награди:
 • Първо, Второ и Трето място в двете възрастови групи;
 • За най – малък участник;
 • За най – голяма уловена риба;
 • За най – малка уловена риба.

Турнирът е с благотворителна насоченост. Уловът ще бъде предоставен на социалните патронажи в община Стралджа.

Партньор и спомоществовател на турнира е Еко парк  „Рибарско село“ с. Иречеково, община Стралджа.