Третиране на пшеница

ВНИМАНИЕ:ПАЗЕТЕ ПЧЕЛИТЕ!
ППК“Начало 93“ Стралджа съобщава, че на 14 май 2018г. в часовете от 9,00 до 18,00 ще се проведе третиране на пшеница с Диамант макс, доза 120 мл/дка. Подлежащите за третиране масиви са в местността Блатото ІІІ поле – 1084 дка.
Карантинен срок – 35 дни.
Да се вземат мерки за опазване на пчелите!