Театър в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа

ИНТЕРЕС КЪМ ТРАДИЦИИТЕ И ИЗКУСТВОТО
Театралната формация по проект „Твоят час“ при ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа представи пред ученици, родители и учители своята постановка „На седянка, на раздумка“. С огромно желание децата – участници пресъздадоха народни образи, действия, диалози. По този начин с помощта на учителите – професионалисти у учениците се насажда любов към родния край, интерес към традициите и изкуството.
Решението на училищното ръководство е като награда за старанието и доброто представяне на формацията участниците да посетят постановката на Ямболския театър „Юнаци с калпаци“.