„Твоят час“ във Войника

„АРТРАБОТИЛНИЦА“ ОБЕДИНЯВА ИНТЕРЕСИ
Изложба на старинни предмети от родния край предизвика учениците от ОУ“Хр.Ботев“ Войника да потърсят възможно най-интересните стари семейни вещи. Така на витрината се оказаха паламарка, тъкани престилки, терлици, бакър, стомна и др. Всеки от тях със собствена история за миналото и за хората живели в с.Войника. В изпълнение на проекта „Твоят час“ учениците с ръководител Величка Минарева направиха особено интересна заключителната изява на „Артработилницата“. С усет към красотата и с талант децата изработиха сувенири, които след това подредиха в изложба. Постигнатото беше оценено от гостите сред които бяха представители на кметството и читалището, учители и родители. Директорът Живка Василева поздрави учениците и техния ръководител за постигнатите успехи и връчи Грамоти на най-добре представилите се.